Tietoja tästä sivustosta


SOPIMUS KÄYTTÄJÄN JA DHL EXPRESS EASYN VÄLILLÄ

DHL Express Easy -sivusto koostuu erilaisista internet-sivuista ja sitä hallinnoi DHL Express Easy.

DHL Express Easy -sivusto tarjotaan sinulle sillä ehdolla, että hyväksyt ehdot ja huomiot sellaisenaan. Käyttämällä DHL Express Easy -sivustoa hyväksyt kaikki tällaiset ehdot ja huomiot.

SOPIMUSEHTOJEN MUOKKAUS

DHL Express Easy pidättää oikeuden muuttaa ehtoja ja huomioita, joiden alaisuudessa DHL Express Easy -sivusto tarjotaan, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kustannuksiin, jotka liittyvät DHL Express Easy -sivuston käyttöön.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUILLE

DHL Express Easy -sivusto voi sisältää linkkejä muille internetsivuille ("Linked Sites"). Linkitetyt sivut eivät ole DHL Express Easyn hallinnassa ja DHL Express Easy ei ole vastuussa näiden sivujen sisällöstä, mukaanlukien ja rajoituksitta linkit, jotka mainitaan linkitetyllä sivulla, tai mitkään muutokset tai päivitykset linkitetyllä sivulla. DHL Express Easy ei ole vastuussa webcast-verkkolähetyksistä tai muistakaan tiedonsiirtomuodoista, jotka tulevat linkitetyiltä sivuilta. DHL Express Easy tarjoaa nämä linkit sinulle vain tietojen saannin helpottamiseksi, ja linkkien käyttö ei tarkoita sitä, että DHL Express Easy suosittelisi kyseistä sivua tai siihen liittyviä operaattoreita.

EI LAITONTA TAI KIELLETTYÄ KÄYTTÖÄ

Ehtona DHL Express Easy -sivuston käytölle, sinä takaat DHL Express Easylle, ettet käytä DHL Express Easy -sivustoa laittomiin tai kiellettyihin tarkoituksiin sivujen ehtojen ja huomioiden mukaan. Et saa käyttää DHL Express Easy -sivustoa millään tavalla, joka voisi vahingoittaa, lamauttaa, ylikuormittaa, tai haitata DHL Express Easy -sivustoa tai häiritä muiden osapuolten DHL Express Easy -sivuston käyttöä ja hyödyntämistä. Et voi saavuttaa tai yrittää saavuttaa hyötyä mistään materiaaleista tai tiedosta, joita ei tietoisesti annettu käyttöön tai tarjottu DHL Express Easy -sivustolla.

VIESTINTÄPALVELUIDEN KÄYTTÖ

DHL Express Easy -sivusto voi pitää sisällään ilmoitusviestipalveluita, keskusteluikkunoita, uutisryhmiä, foorumeita, yhteisöjä, henkilökohtaisia internetsivuja, kalentereita, ja/tai muita viestejä tai kommunikointifasiliteetteja, jotka on suunniteltu mahdollistamaan viestinnän julkisesti tai laajemman ryhmän kanssa (Kollektiivisesti, "Communication Services"), hyväksyt Viestintäpalveluiden käytön vain lähettääksesi ja vastaanottaaksesi viestejä ja materiaaleja, jotka ovat kunnollisia ja liittyvät tiettyyn Viestintäpalveluun. Esimerkkinä, mutta ei rajoituksena, hyväksyt, että käyttäessäsi Viestintäpalveluja, sinä et:

 • Halvenna, hyväksikäytä, ahdistele, vaani, uhkaile tai muuten vahingoita muiden laillisia oikeuksia (kuten oikeutta yksityisyyteen ja julkisuuteen).

 • Julkaise, lähetä viestiä, lataa, jaa tai levitä mitään sopimatonta, häpäisevää, halventavaa, loukkaavaa, säädytöntä, tai laitonta aihetta, nimeä, materiaalia tai tietoa.

 • Lataa tiedostoja, jotka sisältävät ohjelman tai muuta materiaalia, jota suojaavat omaisuuslait (tai oikeudet yksityisyyteen ja julkisuuteen) ellet sinä omista tai valvo oikeuksia näihin tai ole vastaanottanut kaikkia tarpeellisia suostumuksia.

 • Lataa tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, korruptoituneita tiedostoja, tai muuta vastaavaa ohjelmaa, joka voi vahingoittaa muiden tietokoneen.

 • Markkinoi, myy tai osta mitään tuotteita tai palveluita liiketoimintatarkoituksessa, ellei Viestintäpalvelu erityisesti salli tällaisia viestejä.

 • Järjestä tai välitä kyselyjä, kilpailuja, pyramidihuijauksia tai ketjukirjeitä.

 • Lataa tiedostoa, jonka toinen käyttäjä on lähettänyt ja tiedät, tai voidaan olettaa sinun tietävän, ettei sitä voi laillisesti jakaa tällä tavoin.

 • Väärennä tai poista mitään attribuutioita, laillisia tai muuten virallisia tiedonantoja, omistusmerkintöjä tai ohjelmien alkuperämerkintöjä tiedostosta, joka on ladattu.

 • Rajoita tai estä muita käyttäjiä käyttämästä ja hyödyntämästä Viestintäpalveluja.

 • Riko mitään käyttäjäsopimusta tai muuta ohjetta, joka saattaa liittyä Viestintäpalveluihin.

 • Kerää tietoja muista, mukaanlukien sähköpostiosoitteita, ilman heidän suostumustaan.

 • Riko lakeja tai säännöksiä.

DHL Express Easyllä ei ole velvollisuutta seurata Viestintäpalveluja. Siitä huolimatta, DHL Express Easy pidättää oikeuden käydä läpi materiaalit, jotka on lähetetty Viestintäpalveluihin ja poistaa materiaalit oman harkintansa mukaan. DHL Express Easy pidättää oikeuden evätä pääsysi johonkin tai kaikkiin Viestintäpalveluihin milloin tahansa, ilman ilmoitusta ja mistä syystä tahansa.

DHL Express Easy pidättää oikeuden tuoda esille tietoja, joita tarvitaan lakien, säännösten, laillisten prosessien tai viranomaisten pyyntöihin, tai muokata, kieltää lähettämästä viestejä tai poistaa tietoja sekä materiaaleja, kokonaisuudessaan tai osittain, DHL Express Easyn harkinnan mukaan.

Olethan aina varovainen, kun luovutat henkilöllisyytesi paljastavia tietoja Viestintäpalveluissa. DHL Express Easy ei valvo tai suosittele sisältöä, viestejä tai tietoa, joka löytyy Viestintäpalveluista ja siitä johtuen, DHL Express Easy kiistää kaiken vastuun Viestintäpalveluihin liittyen ja kaikki toiminnot, jotka johtuvat osallistumisestasi Viestintäpalveluihin. Päälliköt ja isännät eivät ole valtuutettuja DHL Express Easyn edustajia, ja heidän näkemyksensä eivät välttämättä edusta DHL Express Easyä.

Viestintäpalveluihin ladattuihin materiaaleihin saattaa liittyä käyttörajoituksia, uusiotuotantoa ja/tai levitystä. Sinä olet vastuussa näiden rajoitustan noudattamisesta jos lataat materiaaleja.

DHL EXPRESS EASYLLE ANNETUT TAI SIVUSTOLLE LÄHETETYT MATERIAALIT

DHL Express Easy ei vaadi sivustolle toimitettujen materiaalien (mukaan lukien palaute ja ehdotukset) tai viestien, latausten tai lähetysten omistajuutta (kollektiivisesti "Submissions"). Siitä huolimatta, lähettämällä viestin, lataamalla, toimittamalla tai lähettämällä sisältöä sinä takaat DHL Express Easylle, siihen liittyville yrityksille ja tarvittaville toimijoille luvan käyttää materiaalia heidän Internet-liiketoiminnassaan mukaanlukien, ja rajoituksitta. Oikeudet koskevat: kopiointia, jakelua, levitystä, julkista esittelyä, julkista toimintaa, uusiotuotantoa, muokkausta, kääntämistä ja materiaalisi uudelleen muotoilua; sekä nimesi julkistamista materiaaliin liittyen.

Mitään hyvitystä ei makseta lähettämääsi materiaaliin liittyen. DHL Express Easyllä ei ole velvollisuutta käyttää toimittamaasi materiaalia ja voimme poistaa mikä tahansa materiaalin DHL Express Easyn oman harkinnan mukaan.

Lähettämällä, lataamalla, antamalla tai lähettälämmä materiaalisi, sinä takaat omistavasi tai muuten hallinnoimasi kaikki materiaalin oikeudet, kuten tässä kappaleessa on kuvailtu sisältäen ja rajoituksitta, kaikki tarvittavat oikeudet, jotta voit antaa, lähettää ja ladata materiaalin.

VASTUUN RAJOITUS

TIETOSISÄLLÖSSÄ, OHJELMISTOSSA, TUOTTEISSA JA PALVELUISSA, JOTKA SISÄLTYVÄT TAI OVAT SAATAVILLA DHL Express Easy -SIVUSTON KAUTTA SAATTAA OLLA EPÄTÄSMÄLLISYYKSIÄ TAI KIRJOITUSVIRHEITÄ. MUUTOKSIA TIETOIHIN TEHDÄÄN AJOITTAIN. DHL Express Easy JA/TAI SEN TOIMITTAJAT SAATTAVAT TEHDÄ PARANNUKSIA JA/TAI MUUTOKSIA DHL Express Easy -SIVUSTOLLE MILLOIN TAHANSA. OHJEITA JOITA DHL Express Easy -SIVUSTON KAUTTA SAADAAN EI PIDÄ KÄYTTÄÄ HENKILÖKOHTAISEN, LÄÄKETIETEELLISEN, JURIDISEN TAI TALOUTTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSENTEON POHJANA JA TEIDÄN TULEE PYYTÄÄ NEUVOJA ALAN ASIANTUNTIJALTA JOKA OTTAA HUOMIOON NIMENOMAAN SINUN TILANTEESI.

DHL Express Easy JA/TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT TAKAA TIETOSISÄLLÖN, OHJELMISTON, TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN TAI NIIHIN LIITTYVÄN DHL Express Easy -SIVUSTOLLA olevan GRAFIIKAN SOPIVUUTTA, LUOTETTAVUUTTA, SAATAVUUTTA, AJALLISTA TAI MUUTA TÄSMÄLLISYYTTÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KAIKKI TIETOSISÄLTÖ, OHJELMISTO, TUOTTEET, PALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄ GRAFIIKKA ON TUOTETAAN SELLAISENA KUIN SE ON ILMAN MITÄÄN TAKUITA. DHL Express Easy JA/TAI SEN TOIMITTAJAT TÄTEN TOTEAVAT ETTEI TIETOSISÄLLÖLLE, OHJELMISTOLLE, TUOTTEILLE, PALVELUILLE TAI NIIHIN LIITTYVÄLLE GRAFIIKALLE ANNETA MITÄÄN TAKUITA MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT NIIDEN SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI NIIDEN OMISTUSOIKEUDESTA JA SIITÄ ETTEI NE LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIA.

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA DHL Express Easy JA/TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ, RANGAISTUKSENLUONTOISESTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURANNAISVAHINGOSTA TAI MISTÄÄN MUUSTAKAAN VAHINGOSTA MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN VAHINKOIHIN KÄYTTÖHYÖDYN, TIEDON TAI VOITON MENETYKSESTÄ JOKA ON AIHEUTUNUT TAI MILLÄÄN TAVALLA LIITTYY DHL Express Easy -SIVUSTON KÄYTTÖÖN TAI TOIMIVUUTEEN, VIIVÄSTYKSEEN TAI KYVYTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ DHL Express Easy internet sivuja TAI SIIHEN LIITTYVIÄ PALVELUJA, PALVELUJEN TARJOAMISEEN TAI PALVELUJEN TARJOAMISEN EPÄONNISTUMISEEN TAI MIHINKÄÄN TIETOSISÄLTÖÖN, OHJELMISTOON, TUOTTEISIIN, PALVELUIHIN TAI NIIHIN LIITTYVÄÄN GRAFIIKKAAN JOKA ON SAATU DHL Express Easy internet sivun KAUTTA, TAI MUUTEN AIHEUTUNUT DHL Express Easy internet sivun KÄYTÖSTÄ, SIITÄ RIIPPUMATTA PERUSTUUKO VAATIMUS SOPIMUKSEEN, SOPIMUKSEN ULKOISEEN VASTUUSEEN, TUOTTAMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN, VAIKKA DHL Express Easy:lle TAI JOLLEKIN SEN TOIMITTAJISTA OLISI INFORMOITU VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. JOS OLETTE TYYTYMÄTTÖMIÄ MILTÄÄN OSIN DHL Express Easy -SIVUSTON, TAI JOHONKIN NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA, SINUN AINOA JA YKSINOMAINEN OIKEUSSUOJAKEINO ON LOPETTAA DHL Express Easy -SIVUSTON KÄYTTÄMINEN.

YHTEYDENOTTO : fiasiakaspalvelu@dhl.com

IRTISANOMINEN/PÄÄSYN RAJOITTAMINEN

DHL Express Easy pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan irtisanoa pääsysi DHL Express Easy -sivustolle ja siihen liittyviin palveluihin tai niiden osiin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. YLEISESTI lain sallimissa rajoissa, tähän sopimukseen sovelletaan Amerikan Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion lakeja ja tässä yhteydessä annatte suostumuksenne siihen, että kaikki erimielisyydet jotka syntyvät tai liittyvät DHL Express Easy -sivuston käyttöön, ratkaistaan yksinomaan King County, Washington, Amerikan Yhdysvallat, tuomioistuimissa joilla on yksinomainen lainkäyttövalta asiaan. DHL Express Easy -sivuston käyttö on kielletty lainkäyttöalueilla, jotka eivät tunnusta näiden sopimusehtojen, mukaan lukien tämä ehtokohta, pätevyyttä. Hyväksyt, ettei teidän ja DHL Express Easyn välillä ole olemassa yhteisyritystä, avointa yhtiötä, kumppanuutta, työsuhdetta tai edustaja-päämiessuhdetta tämän sopimuksen tai sen, että käytät DHL Express Easy -sivustoa perusteella. DHL Express Easyn sopimusvelvoitteiden täyttäminen perustuu voimassa oleviin lakeihin ja juridisiin prosesseihin, eikä mikään tämän sopimuksen ehdoista tarkoita poikkeusta DHL Express Easyn oikeuteen noudattaa viranomaisen, oikeuden tai täytäntöönpanoviranomaisten pyyntöjä ja edellytyksiä liittyen DHL Express Easy -sivuston käyttöön tai DHL Express Easy:lle annettuhin tai sen keräämiin tietoihin koskien käyttöä. Jos jokin osa tästä sopimuksesta katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi sovellettavan lain perusteella, mukaan lukien mutta ei rajoittuen siihen ettei takuita anneta tai yllä mainittuihin vastuunrajoituksiin, siinä tapauksessa pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton ehto katsotaan korvatuksi pätevällä, täytäntöönpanokelpoisella ehdolla joka kaikkein lähimmin vastaa alkuperäisen ehdon tarkoitusta ja muu osa sopimusta uuden ehdon kanssa jatkuu voimassaolevana. Ellei muualla näissä ehdoissa ole toisin määritelty, tämä sopimus muodostaa kokonaisen sopimuksen käyttäjän ja DHL Express Easyn välillä koskien DHL Express Easy -sivustoa ja tämä sopimus syrjäyttää kaiken aiemman ja ajantasaisen kommunikaation ja ehdotukset käyttäjän ja DHL Express Easyn välillä koskien DHL Express Easy -sivustoa siitä riippumatta onko ne sähköisiä, suullisia tai kirjallisia. Tämän sopimuksen ja sen perusteella annetun mikä tahansa elektronisesti annetun ilmoituksen tulostettu kappale on hyväksyttävissä juridisessa tai hallinnollisessa prosessissa perustuen tai liittyen tähän sopimukseen samalla tavalla ja samoilla ehdoilla kuten muutkin liiketoiminnan alkuperäiset ja tulostetussa muodossa tallennetut asiakirjat ja tallenteet. Näiden sopimusehtojen alkuperäiskieli on Englanti ja tulkintatilanteessa tulkinta tehdään ehtojen Englanninkielisen version perusteella.

TEKIJÄNOIKEUS JA TAVARAMERKKI

Kaikki sisältö DHL Express Easy internet sivulla on c) 2016 DHL International GmbH ja/tai sen toimittajat. Kaikki oikeudet pidetään.

TAVARAMERKKI

Täällä mainittujen tosiasiallisten yhtiöiden nimet ja tuotteet saattavat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Täällä kuvaillut esimerkki yhtiöt, organisaatiot, tuotteet, ihmiset ja tapahtumat ovat fiktiivisiä eikä mitään yhteyttä mihinkään tosiasialliseen yhtiöön, organisaatioon, tuotteeseen, henkilöön tai tapahtumaan ole tarkoitettu tai pitäisi olla viitattu.

Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty, pidetään.

HUOMAUTUKSET JA MENETTELYTAPA VAATIMUSTEN ESITTÄMISEKSI TEKIJÄNOIKEUDEN LOUKKAUKSESTA

Yhdysvaltojen lain Artiklan 17, kohdan 512 (c) (2) nojalla huomautukset väitetystä Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain alaisesta tekijänoikeuden loukkauksesta tulee lähettää palveluntuottajan osoittamalle edustajalle. TIEDUSTELUT, JOTKA EIVÄT NOUDATA SEURAAVAA MENETTELYTAPAA, EIVÄT SAA VASTAUSTA.